(028) 3869 1502

Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

 Tư vấn lập dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

Chủ đầu tư
Ủy Ban Nhân Dân Thị trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn.
Năm thực hiện 2010
Cấp dự án

Nhóm dự án

Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Kỹ sư xây dựng
Tạ Thị Kim Oanh

Tạ Thị Kim Oanh

Kỹ sư xây dựng
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện