(028) 3869 1502

Xây dựng cơ sở mới của Trường Trung Học Giao Thông Công Chính - Cơ sở 3

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn Quản lý dự án

Tổng mức đầu tư
84,709,381,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Trường Trung học Giao Thông Công Chính
Năm thực hiện
2007
Cấp dự án II
Nhóm dự án
B

Các nhân sự tham gia

Võ Thiện Khôi

Võ Thiện Khôi

Phó giám đốc