(028) 3869 1502

Võ Thiện Khôi

Chức vụ: Phó giám đốc

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế, năm 2011;
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát, năm 2011;
  • Chứng nhận quản lý dự án, năm 2005;
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, năm 2007;
  • Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, năm 2009;
  • Chứng nhận nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, năm 2013.
Năng lực nổi bật: Chủ trì và tham gia thiết kế kết cấu, lập dự án, lập dự toán