(028) 3869 1502

Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp. HCM.

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn lập thiết kế cơ sở
Tổng mức đầu tư
49,048,000,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp. HCM
Năm thực hiện
2011
Cấp dự án
Cấp III
Nhóm dự án
C


Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Võ Thiện Khôi

Võ Thiện Khôi

Phó giám đốc
Tạ Thị Kim Oanh

Tạ Thị Kim Oanh

Kỹ sư xây dựng
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện