(028) 3869 1502

Vè Sáng Tạo

02/01/2014

Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè Sáng Tạo.

Đứng đầu lãnh đạo.Là sếp Phương Khanh.

Đi đâu loanh quanh. Ghé phòng hành chánh.

Tiếp tân xinh đẹp. Ngọc Rạng là nàng.

Trưởng phòng hành chánh. Là chị Thiên Kim.

Nói năng lằng nhằng. Anh Năm khó tính.

Vấn đề nhân sự.Nói đến Kim Hồng.

Bảo vệ an ninh. Là anh Ngọc Dũng.

Về phần đi lại. Hãy kể hai người.

Tài xế công ty. Huỳnh Ẩn, Tuân Chiến.

Giữ gìn sạch sẽ. Ngăn nắp công ty.

Là cô Thu Hồng.

Đi được một vòng. Ghé phòng kế toán.

Tính tình thẳng thắng.Lãnh đạo cả phòng.

Là chị Bạch Nga

Chăm chỉ miệt mài. Bên từng con số.

Làm ra sổ sách. Cân đối rõ ràng.

Hai bạn Dung , Tuân.

Còn phần thanh toán. Thanh Thuỷ lo toan.

Sát liền kế toán. Tài vụ ba người.

Hay nói hay cười. Là chị Lan Hương.

Người này quan trọng. Không thể bỏ qua.

Giữ két công ty. Chi lương mỗi tháng.

Trần Thị Mai.

Tổng hợp công trình. Tính ra sản  lượng.

Chị Phượng họ.

Vấn đề máy móc. Thiết bị công ty.

Anh Vũ IT , là người chu đáo.

Bước thêm vài bậc. Lên đến tầng hai.

Trước mắt hiện ra. Hai phòng kỹ thuật.

Bên phải kiến trúc. Gồm có năm người.

Đứng đầu lãnh đạo. Cao tuổi nhất phòng.

Chú Võ Tứ Quí.

Mỗi người mỗi vẻ. Sáng tạo công trình.

Kiến trúc riêng mình. Đình Nghy, Thành Vũ.

Hai người chưa kể. Không kém thua ai.

Về tài sáng tạo. Minh Bền, Công Huân.

Sang phòng kỹ thuật. Chị Oanh lãnh đạo.

Kiểm soát cả phòng.

Sản phẩm làm ra. Công trình hoàn hảo.

Không thiếu phần nào.

Lập nên dự án. Của một công trình.

Là bạn Ngọc Linh.

Kết cấu vững bền. Văn Nhất , Trúc Lệ.

Chạy ra dự toán. Xuyên suốt công trình.

Trọng Anh , Hoài Vũ.

Về phần điện nước. Đã có chị Vân.

Hai bạn Trình, Triều. là không thể thiếu.

Hạ tầng giao thông. Quốc Toàn kiêm nhiệm.

Sắp xếp hồ sơ . Phân biệt công trình.

Anh Hoàng Quang Đức.

Còn một tầng nữa. Thì kể cho xong.

Bên kia đấu thầu. Bên này giám sát.

Còn thêm quản lý.

Đấu thầu thì có. Tất cả ba người.

Cao to vui vẻ.Là anh Thành Nam.

Giúp chủ đầu tư. Hồ sơ pháp .

Là chị Thuỳ Linh.

Tính tình chăm chỉ. Cô Nhạn họ Trần.

Về phòng kỹ thuật.

Anh Khôi lãnh đạo. Quản lý cả phòng.

Chú Lộc tỉ mĩ. Từng chữ hồ sơ.

Tính tình thuỳ mị. Phong cách nhu mì.

Là bạn Đặng Vi.

Cái tính cương trực. Chú Đặng Đình Dương.

Hay nói ba hoa. Anh Khoa họ Nguyễn.

Còn lại giám sát.Số lượng rất đông.

Nếu kể cho xong. Mất vài trang giấy.

Nên tôi chỉ lấy. Số lượng tại phòng.

Đứng đầu giám sát. Thì có Anh Khương.

Lại thêm thư ký. Xinh đẹp Mỹ Tiên.

Giúp phòng ngăn nắp.Sắp gọn hồ sơ.

Sản phẩm cuối cùng. Là tờ bản vẽ.

Bạn Huỳnh phụ trách. In ấn hồ sơ.

Đến đây chấm dứt. Kết thúc bài vè.

Những nhân vật nêu trên.

Là những con người.

Làm nên diện mạo. Sáng Tạo hôm nay.

Tất cả chung tay. Cùng nhau phấn đấu


Tập thể P.Kế Toán

Trang 1 trên 2 1 2 »