(028) 3869 1502

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận I - TP.HCM

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn Giám sát thi công xây dựng
Tổng mức đầu tư
14,551,562,647 VNĐ
Chủ đầu tư
Ban QL đầu tư xây dựng công trình Quận I
Năm thực hiện
2013
Cấp dự án
Cấp III
Nhóm dự án
C

Các nhân sự tham gia

Lê Hòa

Lê Hòa

Kỹ sư điện
Lê Đức Thuận

Lê Đức Thuận

Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Kỹ sư xây dựng