(028) 3869 1502

Trường THPT Củ Chi - Huyện Củ Chi

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn Giám sát thi công xây dựng
Tổng mức đầu tư
60,688,360,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
Năm thực hiện
2007 - 2010
Cấp dự án
Cấp II
Nhóm dự án
C

Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện