(028) 3869 1502

Trường Đại Học Sài Gòn.

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn lập thiết kế cơ sở

Tư vấn quản lý dự án

Tổng mức đầu tư
700,000,000,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Trường Đại Học Sài Gòn.
Năm thực hiện
2013
Cấp dự án
Cấp II
Nhóm dự án
B


Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Đặng Đình Dương

Đặng Đình Dương

Kỹ sư xây dựng