(028) 3869 1502

Trụ sở Ủy Ban người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tổng mức đầu tư
14,947,000,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Ủy Ban về người Việt Nam ở nước ngoài
Năm thực hiện
2011
Cấp dự án II
Nhóm dự án
C

Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Kỹ sư xây dựng
Thái Đình Nghy

Thái Đình Nghy

Kiến trúc sư
Lê Văn Nhất

Lê Văn Nhất

Kỹ sư xây dựng
Tạ Thị Kim Oanh

Tạ Thị Kim Oanh

Kỹ sư xây dựng
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện