(028) 3869 1502

Trần Văn Đông

Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2000.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông năm 2011.
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp năm 2010, giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, đường bộ năm 2011.

Năng lực nổi bật: Chủ trì và thiết kế công trình giao thông, Kỹ sư giám sát thi công xây dựng.