(028) 3869 1502

Phạm Minh Bền

Chức vụ: Phó Giám đốc

Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM, năm 1993

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, năm 2011;
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát, năm 2011;
  • Chứng nhận quản lý dự án, năm 2005;
  • Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2, năm 2009;
  • Chứng nhận nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, năm 2013.
Năng lực nổi bật: Chủ trì và tham gia thiết kế kiến trúc