(028) 3869 1502

Nhà thiếu nhi Huyện Củ Chi

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn đấu thầu

Tổng mức đầu tư
18,127,000,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Ban QL Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Củ Chi
Năm thực hiện 2004
Cấp dự án
Cấp III
Nhóm dự án
C


Các nhân sự tham gia

Võ Thiện Khôi

Võ Thiện Khôi

Phó giám đốc