(028) 3869 1502

Nguyễn Thị Phương Khanh

Chức vụ: Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1988 và Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 2004

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế năm 2010;
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát năm 2009;
  • Chứng nhận quản lý dự án năm 2013;
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2007;
  • Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 năm 2010;
  • Chứng nhận nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư năm 2013.
Năng lực nổi bật: Chủ trì và thiết kế kết cấu, Chủ nhiệm và lập dự án, Chuyên viên tư vấn đấu thầu, Chủ trì và lập dự toán