(028) 3869 1502

Lực lượng nhân sự

 

Nhân sự hiện nay của Sáng Tạo là 60 người trong đó có 6 kiến trúc sư, 28 kỹ sư xây dựng và 5 kỹ sư dự toán công trình. Trong đó có 25 nhân viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế, 28 nhân viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công , 17 người có chứng chỉ đấu thầu và 8 người có chứng chỉ kỹ sư định giá đảm nhận các công việc: Lập dự án đầu tư, Quy hoạch, Thiết kế công trình, Đấu thầu Xây lắp và Thiết bị, Giám sát thi công xây lắp và thẩm định chất lượng công trình.

Nhân sự

 


 

Trình độ học vấn

 


 

Chứng chỉ hành nghề