(028) 3869 1502
Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) là sự kết hợp của hai lĩnh vực dự án và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình nhỏ. BCKTKT nhằm giúp chủ đầu tư và các cấp thẩm quyền có cái nhìn tổng quát về dự án trên mọi lĩnh vực, từ đó ra Quyết định phê duyệt phù hợp để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Báo cáo.
Xem thêm
Trang 2 trên 2 « 1 2