(028) 3869 1502
Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án là một trong những công tác quan trọng nhằm giúp cho chủ đầu tư chuẩn bị nguồn lực thực hiện, thông qua nhiều giai đoạn: bắt đầu từ phương án thiết kế cơ sở, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, các điều kiện yêu cầu của dự án, phương án vốn đầu tư  và các phương án phân tích tài chính để đánh giá thời gian hoàn vốn và hiệu quả của dự án .
Xem thêm
Tư vấn lập thiết kế cơ sở

Tư vấn lập thiết kế cơ sở

Tư vấn lập thiết kế cơ sở (TKCS) là công tác nhằm giúp chủ đầu tư có cơ sở lập dự án đầu tư phù hợp với quy định của nhà nước về xây dựng (tiêu chuẩn thiết kế, cấp phép, PCCC, môi trường) nhằm tạo được một công trình hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư hợp lý, tránh phát sinh trong quá trình thực hiện và mang lại hiệu quả cao cho việc đầu tư.
Xem thêm
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

Công tác thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) là một  trong những nội dung quan trọng trong lập dự toán thi công xây dựng công trình, trong đó phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật và các điều kiện thi công khác.
Xem thêm
Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị công ty thực hiện gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đây chính là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Xem thêm
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Quản lý dự án là một chuỗi hoạt động bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, tránh vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể đã đề ra.
Xem thêm
Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

là hoạt động nhằm giúp cho chủ đầu tư đánh giá, lựa chọn nhà thầu phù hợp, có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính …. để thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ  mời thầu.
Xem thêm
Giám sát

Giám sát

Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong hoạt động giám sát xây dựng nhằm theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật của công trình.
Xem thêm
Thẩm tra

Thẩm tra

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán đóng vai trò rất qua trọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để chủ đầu căn cứ  thẩm định phê duyệt  dự toán.
Xem thêm
Trang 1 trên 2 1 2 »