(028) 3869 1502

Lê Phan Anh Vũ

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên năm 2003.

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên công nghệ thông tin.

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2007.

Năng lực nổi bật: Chuyên viên tư vấn đấu thầu.