(028) 3869 1502

Lê Hà Hy Vân

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 2001

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điện năm 2012;
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát điện và thiết bị điện công trình năm 2009;
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2007.
Năng lực nổi bật: Chủ trì và Thiết kế Điện, Chuyên viên tư vấn đấu thầu