(028) 3869 1502

Khu tái định cư phục vụ Lập dự án xây dựng công viên Sài Gòn SAFARI (Hạng mục: Hạ Tầng Kỹ Thuật)

Lĩnh vực hoạt động

Quy hoạch chi tiết

Tổng mức đầu tư (hạ tầng kỹ thuật)
177,649,760,552 VNĐ
Chủ đầu tư
Ban QL Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Củ Chi
Năm thực hiện
2010
Cấp dự án
Cấp III
Nhóm dự án
B


Các nhân sự tham gia

Trần Văn Đông

Trần Văn Đông

Kỹ sư giao thông
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Kỹ sư xây dựng
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện