(028) 3869 1502

Huỳnh Thị Kim Hồng

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2006.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2008.
  • Chứng chỉ hành nghề Luật Sư năm 2009.
  • Chứng chỉ chuyên viên kinh tế năm 2011.
  • Chứng chỉ tư duy pháp lý năm 2013.

Năng lực nổi bật: Chuyên viên tư vấn đấu thầu.