(08) 3869 1502
Consultancy for Investment

Consultancy for Investment

Information is updated!
more
Consultancy for Design

Consultancy for Design

Information is updated!
more
Project Management

Project Management

Information is updated!
more
Consultancy for Procurement

Consultancy for Procurement

là hoạt động nhằm giúp cho chủ đầu tư đánh giá, lựa chọn nhà thầu phù hợp, có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính …. để thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ  mời thầu.
more
Monitoring Project

Monitoring Project

Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong hoạt động giám sát xây dựng nhằm theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật của công trình.
more
Verification Project

Verification Project

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán đóng vai trò rất qua trọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để chủ đầu căn cứ  thẩm định phê duyệt  dự toán.
more
Consultancy for technical and economic reports

Consultancy for technical and economic reports

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) là sự kết hợp của hai lĩnh vực dự án và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình nhỏ. BCKTKT nhằm giúp chủ đầu tư và các cấp thẩm quyền có cái nhìn tổng quát về dự án trên mọi lĩnh vực, từ đó ra Quyết định phê duyệt phù hợp để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Báo cáo.
more
66/19 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (+84.8) 3869 1502 - Fax: (+84.8) 38691 454 - Email: info@tuvansangtao.com.vn Copyright © 2013 Sang Tao. All right reversed. Thiết kế website bởi Cánh Cam