(028) 3869 1502

Đăng ký danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn TP.HCM

11/12/2013

Thông báo số 8948/TB-SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24/10/2013 về hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký vào danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố. 
Để triển khai thực hiện các công tác quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 30/9/2013), trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về Đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, có năng lực liên quan đến công tác Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, gửi đến Sở Xây dựng (trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện) các tài liệu, hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị, để Sở tổ chức lựa chọn; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở; và gửi kết quả đến Bộ Xây dựng để công bố trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ đăng ký vào danh sách công bố gồm các thành phần sau:
1) Đơn đăng ký.
2) Bảng thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
4) Danh sách Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng.
5) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có).
6) Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).
Đính kèm các mẫu sau:

Don.doc

mau bang thong bao_file.doc

mau ds kts- ks_file.doc