(028) 3869 1502

Đặng Đình Dương

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM năm 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế, năm 2009;
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát, năm 2011
  • Chứng nhận quản lý dự án, năm 2005
Năng lực nổi bật: Lập dự án, lập dự toán

Các dự án đã tham gia