(028) 3869 1502

Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo tổ chức thực hiện kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động

27/02/2014

Thực hiện Sứ Mệnh của công ty nhằm đáp ứng ở mức độ hài lòng cao nhất các nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng, Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo có kế hoạch triển khai đánh giá và hệ thống lại toàn bộ các chức danh, công việc của nhân viên, các phòng ban chức năng trong công ty, hướng đến việc chấn chỉnh và hoàn thiện toàn bộ các quy trình hoạt động hiện đang áp dụng thông qua việc tổ chức hướng dẫn mô tả công việc của từng nhân viên và phòng ban. Đây cũng là một trong những chiến lược quan trọng của Công ty nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.Toàn thể CBNV được phân chia thành 5 nhóm nghiên cứu và thảo luận, được hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí trong nội dung Bản Mô Tả Công Việc của cá nhân và Phòng Ban. Kế hoạch được triển khai trong thời gian từ ngày 15/02/2014 đến dự kiến hết tháng 3/2014.

- Các nhóm 1, 2 và 3 được tập trung hướng dẫn vào các ngày 20 và 21/02/2014.

- Các nhóm 4 và 5 được tập trung hướng dẫn vào các ngày 28/02/2014.

Sau khi được hướng dẫn, giải thích cụ thể các tiêu chí, cũng như giải đáp những thắc mắc có liên quan, các kiến nghị được nêu ra trong buổi thảo luận, các CBNV công ty sẽ thực hiện ngay viết Bản Mô Tả Công Việc (theo mẫu soạn sẳn) của chính mình, sau đó tập trung cho các Trưởng Bộ Phận để xem xét cho ý kiến phê duyệt và tổng hợp trình Ban Giám Đốc công ty thống nhất ban hành.

Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt mang ý nghĩa chiến lược của công ty, nên toàn thể CBNV đã nghiêm chỉnh thực hiện và nghiêm túc tự nhận xét công việc của bản thân mình để mô tả một cách chính xác các công việc mà bản thân được phân công giao nhiệm vụ.