(028) 3869 1502

Cao ốc căn hộ - Nhà xã hội (Chung Cư Linh Trung)

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn lập dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư
700,000,000,000 VNĐ
Chủ đầu tư
Tổng Công Ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên
Năm thực hiện 2013
Cấp dự án
Cấp II
Nhóm dự án
B

Các nhân sự tham gia

Phạm Minh Bền

Phạm Minh Bền

Phó giám đốc
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Kỹ sư xây dựng
Thái Đình Nghy

Thái Đình Nghy

Kiến trúc sư
Tạ Thị Kim Oanh

Tạ Thị Kim Oanh

Kỹ sư xây dựng
Lê Hà Hy Vân

Lê Hà Hy Vân

Kỹ sư điện