(028) 3869 1502

Ban lãnh đạo


 

Hội đồng thành viên:

  Nguyễn Thị Phương Khanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc SÁNG TẠO

  Đặng Thanh Thảo – Thành viên Hội đồng thành viên SÁNG TẠO

  Ban điều hành:

     Nguyễn Thị Phương Khanh – Giám đốc SÁNG TẠO

     Ông Phạm Minh Bền – Phó giám đốc SÁNG TẠO

     Ông Võ Thiện Khôi – Phó giám đốc SÁNG TẠO