(028) 3869 1502

AShui.com - Công trình của năm 2013 - Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh / VIAP + S Design

23/01/2014

Thiết kế: Liên danh VIAP + S Design

Chức năng: bảo tàng, thư viện

Địa điểm: TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích khu đất: 6.512 m2

Kiến trúc sư chính: KTS Salvador Perez Aroyo

Năm hoàn thành: 2013

Góc nhìn mặt trước cụm công trình Thư viện - Bảo tàng


Không gian ngoài trời


Không gian trưng bày

 

Không gian trưng bày

 

Phòng đọc của thư viện


Hội trường tại tầng 1

 

Toàn cảnh mặt đứng chính cụm công trình

 


Theo AShui.com

Trang 1 trên 2 1 2 »