(028) 3869 1502

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn lập dự án là một trong những công tác quan trọng nhằm giúp cho chủ đầu tư chuẩn bị nguồn lực thực hiện, thông qua nhiều giai đoạn: bắt đầu từ phương án thiết kế cơ sở, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, các điều kiện yêu cầu của dự án, phương án vốn đầu tư  và các phương án phân tích tài chính để đánh giá thời gian hoàn vốn và hiệu quả của dự án .

Tư vấn lập thiết kế cơ sở

Tư vấn lập thiết kế cơ sở
Tư vấn lập thiết kế cơ sở (TKCS) là công tác nhằm giúp chủ đầu tư có cơ sở lập dự án đầu tư phù hợp với quy định của nhà nước về xây dựng (tiêu chuẩn thiết kế, cấp phép, PCCC, môi trường) nhằm tạo được một công trình hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư hợp lý, tránh phát sinh trong quá trình thực hiện và mang lại hiệu quả cao cho việc đầu tư.

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
Công tác thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) là một  trong những nội dung quan trọng trong lập dự toán thi công xây dựng công trình, trong đó phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật và các điều kiện thi công khác.

Quản lý dự án

Quản lý dự án
Quản lý dự án là một chuỗi hoạt động bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, tránh vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể đã đề ra.